Skip links

Usługi LCL

10 konsolidacji tygodniowo

Obecnie jesteśmy operatorami ponad 10 konsolidacji tygodniowo w kierunku zachodnim.

10 konsolidacji tygodniowo

Obecnie jesteśmy operatorami ponad 10 konsolidacji tygodniowo w kierunku zachodnim.

10 konsolidacji tygodniowo

Obecnie jesteśmy operatorami ponad 10 konsolidacji tygodniowo w kierunku zachodnim.

10 konsolidacji tygodniowo

Obecnie jesteśmy operatorami ponad 10 konsolidacji tygodniowo w kierunku zachodnim.

Rail Freight LCL China
Import China (LCL)
Rail Freight LCL China
Import China (LCL)
Rail Freight LCL China
Import China (LCL)

fracht kolejowy LCL
jest naszą podstawową
usługą

– NR 1 NA ŚWIECIE

Odbiór

Ładunki są odbierane z obszaru całych Chin i dostarczane do centrów w Chengdu, Xi’an, Hefei, Wuhan, Changsha, Suzhou, Zhengzhou, Xiamen i Yiwu.

Dystrybucja

Ładunki są wysyłane bezpośrednio do centrów europejskich w Łodzi, Małaszewiczach, Hamburgu, Rotterdamie, Kouvoli, Mińsku, Brześciu, Moskwie i Budapeszcie, skąd odbywa się ich ostateczna dystrybucja.

fracht kolejowy LCL jest naszą podstawową usługą

– NR 1 NA ŚWIECIE

Odbiór

Ładunki są odbierane z obszaru całych Chin i dostarczane do centrów w Chengdu, Xi’an, Hefei, Wuhan, Changsha, Suzhou, Zhengzhou, Xiamen i Yiwu.

Dystrybucja

Ładunki są wysyłane bezpośrednio do centrów europejskich w Łodzi, Małaszewiczach, Hamburgu, Rotterdamie, Kouvoli, Mińsku, Brześciu, Moskwie i Budapeszcie, skąd odbywa się ich ostateczna dystrybucja.

fracht kolejowy LCL jest naszą podstawową usługą

– NR 1 NA ŚWIECIE

Odbiór

Ładunki są odbierane z obszaru całych Chin i dostarczane do centrów w Chengdu, Xi’an, Hefei, Wuhan, Changsha, Suzhou, Zhengzhou, Xiamen i Yiwu.

Dystrybucja

Ładunki są wysyłane bezpośrednio do centrów europejskich w Łodzi, Małaszewiczach, Hamburgu, Rotterdamie, Kouvoli, Mińsku, Brześciu, Moskwie i Budapeszcie, skąd odbywa się ich ostateczna dystrybucja.

fracht kolejowy LCL
jest naszą podstawową
usługą

– NR 1 NA ŚWIECIE

Odbiór

Ładunki są odbierane z obszaru całych Chin i dostarczane do centrów w Chengdu, Xi’an, Hefei, Wuhan, Changsha, Suzhou, Zhengzhou, Xiamen i Yiwu.

Dystrybucja

Ładunki są wysyłane bezpośrednio do centrów europejskich w Łodzi, Małaszewiczach, Hamburgu, Rotterdamie, Kouvoli, Mińsku, Brześciu, Moskwie i Budapeszcie, skąd odbywa się ich ostateczna dystrybucja.

Dodatkowe usługi

w

Chinach
 • Odprawa celna eksportowa
 • Paletyzacja
 • Fumigacja
 • Montaż ładunków
 • Przechowywanie
 • Fotografia
 • Doradztwo

w

Europie
 • Dostawy tranzytowe
 • Odprawa celna importowa
 • Przechowywanie
 • Przepakowywanie
 • Dystrybucja
 • Fotografia
 • Doradztwo

3 konsolidacje tygodniowo

Obecnie jesteśmy operatorami ponad 3 konsolidacji tygodniowo w kierunku wschodnim.

3 konsolidacje tygodniowo

Obecnie jesteśmy operatorami ponad 3 konsolidacji tygodniowo w kierunku wschodnim.

3 konsolidacje tygodniowo

Obecnie jesteśmy operatorami ponad 3 konsolidacji tygodniowo w kierunku wschodnim.

3 konsolidacje tygodniowo

Obecnie jesteśmy operatorami ponad 3 konsolidacji tygodniowo w kierunku wschodnim.

Rail freight collection in Europe
Cargo export in China
Rail freight collection in Europe
Cargo export in China
Rail freight collection in Europe
Cargo export in China

fracht kolejowy LCL
jest naszą podstawową
usługą

– NR 1 NA ŚWIECIE

Odbiór

Ładunki są odbierane z obszaru całej Europy i dostarczane do centrów w Warszawie, Helsinkach, Hamburgu i Rotterdamie.

Dystrybucja

Ładunki są wysyłane bezpośrednio do chińskich centrów w Chengdu, Zhengzhou i Xi’an, skąd odbywa się ich ostateczna dystrybucja.

fracht kolejowy LCL jest naszą podstawową usługą

– NR 1 NA ŚWIECIE

Odbiór

Ładunki są odbierane z obszaru całej Europy i dostarczane do centrów w Warszawie, Helsinkach, Hamburgu i Rotterdamie.

Dystrybucja

Ładunki są wysyłane bezpośrednio do chińskich centrów w Chengdu, Zhengzhou i Xi’an, skąd odbywa się ich ostateczna dystrybucja.

fracht kolejowy LCL jest naszą podstawową usługą

– NR 1 NA ŚWIECIE

Odbiór

Ładunki są odbierane z obszaru całej Europy i dostarczane do centrów w Warszawie, Helsinkach, Hamburgu i Rotterdamie.

Dystrybucja

Ładunki są wysyłane bezpośrednio do chińskich centrów w Chengdu, Zhengzhou i Xi’an, skąd odbywa się ich ostateczna dystrybucja.

fracht kolejowy LCL
jest naszą podstawową
usługą

– NR 1 NA ŚWIECIE

Odbiór

Ładunki są odbierane z obszaru całej Europy i dostarczane do centrów w Warszawie, Helsinkach, Hamburgu i Rotterdamie.

Dystrybucja

Ładunki są wysyłane bezpośrednio do chińskich centrów w Chengdu, Zhengzhou i Xi’an, skąd odbywa się ich ostateczna dystrybucja.

Dodatkowe usługi

w

Europie
 • Odprawa celna eksportowa
 • Paletyzacja
 • Fumigacja
 • Montaż ładunków
 • Przechowywanie
 • Fotografia
 • Doradztwo

w

Chinach
 • Dostawy tranzytowe
 • Odprawa celna importowa
 • Przechowywanie
 • Przepakowywanie
 • Dystrybucja
 • Fotografia
 • Doradztwo